Kwaliteit, welzijn en milieu

KWM-beleidsverklaring


Onze onderneming koos voor een KWM gebaseerd op volgende principes:

a) Een organisatie opbouwen en onderhouden afgestemd op de verwachtingen van de klant om aan zijn eisen te voldoen en indien mogelijk om zelfs zijn verwachtingen te overtreffen en de negatieve ervaringen tot een minimum te beperken.

b) Een gezond leiderschap creëren om alzo onze doelstellingen te realiseren.

c) Op alle niveaus eenieders betrokkenheid opwekken ten gunste van ons aller welzijn. Van iedere medewerker afzonderlijk en van alle medewerkers samen wordt betrokkenheid en verantwoordelijkheid verwacht.

d) Immer een continue verbetering als permanent doel stellen. De rode draad in al onze activiteiten is het streven naar "continu verbeteren" en "zero-defects" zo dicht mogelijk te benaderen. De wil tot continue verbetering moet zich terugvinden in onze producten, gereedschappen, service, mensen, processen.

e) Een win-win situatie creëren voor zowel onszelf als voor de leverancier. Wij bouwen intensieve relaties op met Key Account-klanten en leveranciers uitgaande van de WIN-WIN- opportuniteit, zodat beide partijen er beter van worden.

Deze principes zijn van toepassing op elk deel van de functieketen en op alle ondersteunende activiteiten.

Alzo willen wij kwaliteit, welzijn en milieu voor altijd en in de breedste zin van haar betekenis hoog in ons vaandel dragen. Opdat dit niet louter een wens zou zijn en blijven, vragen we van alle medewerk(st)ers de volle inzet om deze verwachting om te zetten tot tastbare en meetbare feiten.

Carglass® engageert zich om aan al haar klanten de hoogste kwaliteit en de beste service te leveren, ongeacht de omvang van hun aankoop. Dit principe beschouwen wij als fundamenteel om een voortdurend succes te realiseren.

Daarom zullen wij op elk ogenblik verzekeren dat de producten en de service die wij leveren, aan de eisen en de verwachtingen van de klant voldoen.

Wij zullen dit slechts bereiken door de inzet van ieder personeelslid en door hun eigen verantwoordelijkheidszin t.o.v. de kwaliteit van hun werk, maar ook ten aanzien van de veiligheid en milieu.

Iedere medewerker heeft ook het recht een zelfde kwaliteit te verwachten van zijn collega's en van onze leveranciers.

Kwaliteit, Welzijn en Milieu vormen de basis voor alle aspecten van onze activiteit. Wij verwachten dat al onze medewerkers, door hun kennis en vakmanschap, voortdurend verbeteringen zullen aanbrengen.

Wij zullen al onze medewerkers, door overleg en training, extra mogelijkheden bieden om een nog grotere bijdrage te leveren aan Kwaliteit, Welzijn en Milieu.

Het volledige KWM-programma zal in overleg met alle diensten samengesteld worden. Het zal beschikbaar zijn voor iedereen en zodanig opgesteld dat het ook begrijpbaar en toepasbaar zal blijven.

Opdat dit engagement ook een gedocumenteerde basis zou verkrijgen, heeft Carglass® een KWM-MS opgesteld dat voldoet aan de laatste versies van ISO9001en ISO14001.

Dit KWM-MS zal op regelmatige tijdstippen aan, zowel interne als externe controle onderworpen worden. Dit om een voortdurende, positieve continuïteit te verzekeren.

Carglass® zal de natuurlijke keuze worden van de klanten in het geval van autoglasbreuk.

Door een aantrekkelijk netwerk van filialen en mobielen zal Carglass® continu perfecte kwaliteit en superieure service aanbieden. Carglass® zal de beste technische vaardigheden bezitten en zal extreem klantvriendelijk, heel snel en accuraat leveren.

De kwaliteit van de klantenservice zal alom gekend zijn en zal de standaard aangeven binnen en buiten de automobielmarkt.

Door actief preventief te zoeken naar verbetering en innovatie van zijn technische en human resources, zal Carglass® zo goed zijn in wat hij doet dat geen enkele directe concurrentie zich kan ontwikkelen.

De directie is ervan overtuigd dat om aan een succesvol en financieel gezond Carglass® te bouwen er tegelijkertijd moet gewerkt worden aan de tevredenheid van de klanten en ons personeel.

Welke acties Carglass® zoal neemt om haar impact op het milieu te verminderen, kunt u lezen in het rapport Maatschappelijk Verantwoord en Betrokken Ondernemen, te raadplegen via deze link. Dit rapport wordt tweejaarlijks opgesteld.