Carglass® en Maatschappelijk Verantwoord en Betrokken Ondernemen: zo dragen we zorg voor anderenCarglass® is een expert in het herstellen van autoruiten. En we willen net zo uitblinken in het zorg dragen voor anderen. Elke dag zetten we ons daarom in voor onze klanten, onze medewerkers, de maatschappij en het milieu.

Ethisch ondernemen zit in ons DNA

Respect, eerlijkheid, creativiteit en solidariteit dragen we bij Carglass® hoog in het vaandel. Ethisch ondernemen zit verweven in ons DNA: het is de rode draad doorheen alles wat we doen. In de manier waarop we omgaan met klanten, medewerkers en andere mensen, in ons aankoopbeleid en in onze inspanningen voor het milieu.

Carglass® wereldwijd in de top 1 procent

Elke twee jaar worden we beoordeeld door EcoVadis, een onafhankelijk kwaliteitslabel voor duurzaam en sociaal beleid. Dit keer behaalden we platinum voor onze inspanningen op het vlak van arbeids- en mensenrechten, ethiek, duurzame inkoop en milieu. Voor elk van die onderdelen behaalden we een hoge score en op het vlak van milieu behaalden we zelfs grote onderscheiding. Een prestatie waar we bijzonder trots op zijn. In 2021 behaalde Carglass® een platinum medaille van EcoVadis en mag Carglass® zich bij de 1% beste bedrijven wereldwijd rekenen!

MVBO: een werk van elke dag

Het EcoVadis-kwaliteitslabel is belangrijk voor onze klanten, maar is ook voor ons een leerzame oefening. De tweejaarlijkse audit vertelt ons immers op welke vlakken we het goed doen en waar er nog ruimte is voor verbetering. Dat houdt ons scherp in ons streven een duurzame onderneming te zijn. Daar werken we elke dag aan, met volle betrokkenheid én met de glimlach.

Het duurzame aankoopbeleid van Carglass®

Een van de hoofdpijlers van het EcoVadis-label is het aankoopbeleid van een organisatie: de hele productketen, van leverancier tot eindklant. Efficiëntie, transparantie en het vermijden van overconsumptie zijn wat dat betreft sleutelwoorden bij Carglass®. Wanneer we kiezen voor een bepaald product wegen de sociale en milieuaspecten net zo goed door als de prijs, de kwaliteit en de levertijd. Zo werken we dagelijks aan een duurzaam aankoopbeleid.

Werkbaar werk voor iedereen

Onze klanten bieden we de beste service, het welzijnsbeleid voor onze medewerkers brengen we dagelijks in de praktijk. Maar we dragen ook zorg voor de mensen om ons heen. Sinds 2012 werken we in ons distributiecentrum samen met Beschermde Werkplaatsen Limburg. Die vzw stelt mensen te werk die minder makkelijk op de reguliere arbeidsmarkt terechtkunnen. Dagelijks helpen zes tot vijftien werknemers en twee monitoren ons bij het samenstellen, verpakken en labelen van pakketten. Zo bieden we iedereen de kans op werkbaar werk.

Carglass® trekt de kaart van het milieu

‘Herstellen als het kan, vervangen als het moet’: volgens dat duurzaamheidsprincipe werken we in onze Service Centers. Daarnaast verbeterden we de voorbije jaren de milieu-impact van onze gebouwen en beperkten het afval in ons distributiecentrum tot een minimum. We kiezen steeds voor transport via de binnenvaart waar het kan en stimuleren bovendien duurzame vervoermiddelen bij onze werknemers. We denken groen en daar handelen we ook naar.

We geven terug aan onze omgeving

Bij Carglass® geven we ook terug aan onze omgeving door goede doelen te ondersteunen die aansluiten bij onze waarden. Ze kunnen rekenen op onze financiële steun en op praktische hulp. Samen met onze collega’s steken we graag zelf de handen uit de mouwen en springen we geregeld bij als vrijwilliger.