Carglass® en Maatschappelijk Verantwoord en Betrokken Ondernemen: zo dragen we zorg voor anderenCarglass® is een expert in het herstellen van autoruiten. En we willen net zo uitblinken in het zorg dragen voor anderen. Elke dag zetten we ons daarom in voor onze klanten, onze medewerkers, de maatschappij en het milieu.

Ethisch ondernemen zit in ons DNA

Respect, eerlijkheid, creativiteit en solidariteit dragen we bij Carglass® hoog in het vaandel. Ethisch ondernemen zit verweven in ons DNA: het is de rode draad doorheen alles wat we doen. In de manier waarop we omgaan met klanten, medewerkers en andere mensen, in ons aankoopbeleid en in onze inspanningen voor het milieu.

Carglass® wereldwijd in de top 3 procent

Elke twee jaar worden we beoordeeld door EcoVadis, een onafhankelijk kwaliteitslabel voor duurzaam en sociaal beleid. Dit keer behaalden we gold voor onze inspanningen op het vlak van arbeids- en mensenrechten, ethiek, duurzame inkoop en milieu. Voor elk van die onderdelen behaalden we een hoge score en op het vlak van milieu behaalden we zelfs grote onderscheiding. Een prestatie waar we bijzonder trots op zijn. In 2023 behaalde Carglass® een gold medaille van EcoVadis en mag Carglass® zich bij de 3% beste bedrijven wereldwijd rekenen! In dit rapport lees je hoe Ecovadis tot deze certificering komt.

MVBO: een werk van elke dag

Het EcoVadis-kwaliteitslabel is belangrijk voor onze klanten, maar is ook voor ons een leerzame oefening. De tweejaarlijkse audit vertelt ons immers op welke vlakken we het goed doen en waar er nog ruimte is voor verbetering. Dat houdt ons scherp in ons streven een duurzame onderneming te zijn. Daar werken we elke dag aan, met volle betrokkenheid én met de glimlach.

Het aankoopbeleid van Carglass®

Bij ons aankoopbeleid houden wij rekening met het milieu. Van de winning van grondstoffen tot de productie, het gebruik en de verwijdering: wij begrijpen dat onze industrie een impact heeft op het milieu. We werken er hard aan om dit te minimaliseren, door de uitstoot van ons wagenpark en de energie die in onze gebouwen wordt gebruikt effectiever te beheren, producten te recyclen en verpakkingsafval en distributie uitstoot in onze hele toeleveringsketen te verminderen. Twee derde van de koolstofvoetafdruk met betrekking tot de reparatie en vervanging van voorruiten is afkomstig van onze leveranciers en we werken met hen samen om hun impact en die van onszelf tot een minimum te beperken.

Bij het selecteren van onze leveranciers zijn het beleid en de prestaties van een leverancier op het gebied van duurzaamheid en milieu een belangrijke wegingsfactor. Onze grotere leveranciers vragen wij bijvoorbeeld om een Ecovadis assessment te doen. Mochten de scores n.a.v. dit assessment onvoldoende zijn, dan volgt er een actieplan om de score te verbeteren of een beëindiging van de relatie. Daarnaast eisen wij van onze leveranciers dat zij in lijn handelen met onze gedragscode voor leveranciers, waarin o.a. eisen staan t.a.v.:

  • het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van werknemers
  • minimaliseren van impact op het mileu door bijv. het verminderen van uitstoot en het bevorderen van recycling
  • het voorkomen van kinderarbeid en mensenrechtenschendingen

Voor de grotere leveranciers geldt er bocvendien dat er ook externe audits worden gedaan op locaties van de leverancier om te controleren of leveranciers voldoen aan de eisen in de gedragscode. Meer informatie over ons aankoopbeleid is te vinden in het jaarrapport bovenaan deze pagina.

Werkbaar werk voor iedereen

Onze klanten bieden we de beste service, het welzijnsbeleid voor onze medewerkers brengen we dagelijks in de praktijk. Maar we dragen ook zorg voor de mensen om ons heen. Sinds 2012 werken we in ons distributiecentrum samen met Beschermde Werkplaatsen Limburg. Die vzw stelt mensen te werk die minder makkelijk op de reguliere arbeidsmarkt terechtkunnen. Dagelijks helpen zes tot vijftien werknemers en twee monitoren ons bij het samenstellen, verpakken en labelen van pakketten. Zo bieden we iedereen de kans op werkbaar werk.

Carglass® trekt de kaart van het milieu

‘Herstellen als het kan, vervangen als het moet’: volgens dat duurzaamheidsprincipe werken we in onze Service Centers. Daarnaast verbeterden we de voorbije jaren de milieu-impact van onze gebouwen en beperkten het afval in ons distributiecentrum tot een minimum. We kiezen steeds voor transport via de binnenvaart waar het kan en stimuleren bovendien duurzame vervoermiddelen bij onze werknemers. We denken groen en daar handelen we ook naar.

We geven terug aan onze omgeving

Bij Carglass® geven we ook terug aan onze omgeving door goede doelen te ondersteunen die aansluiten bij onze waarden. Ze kunnen rekenen op onze financiële steun en op praktische hulp. Samen met onze collega’s steken we graag zelf de handen uit de mouwen en springen we geregeld bij als vrijwilliger.

Gratis Bosch-ruitenwissers (t.w.v. € 70)

bij elke herstelling of vervanging die je boekt t.e.m 30 juni.